Störning/fastighetsjour – en viktig del i boendemiljön

Vår policy är att de boende ej skall behöva påverkas av störande grannar. Alla hyresgäster har rätt att kunna leva och bo drägligt.

Vår störningsjour hjälper till i sådana situationer. Verksamheten är begränsad till de hus/fastigheter vi har avtal med. Om störningen kommer från en grannfastighet som ägs av en annan fastighetsägare kan tyvärr inte störningsjouren ingripa.

Exempel på störning:

• När någon spelar musik med störande volym.
• När någon spelar musik eller för oväsen som skrik och bråk på olämpliga tider.
• När någon spikar eller borrar efter kl. 22:00

Vid ett störningslarm åker vi oftast två personer till platsen och konstaterar att det är oroligt och störande. Vi pratar med hyresgästen och påtalar olägenheten. Utförlig rapport skrivs som sedan tillges hyresvärden vilket hyresgästen informeras om på plats och hyresvärden kan därmed vidta åtgärd, ex skriftlig varning. Namnet på den som ringt till störningsjouren kommer inte att lämnas ut. Om behov finns kan även polis tillkallas.

Om akuta fastighetsproblem uppstår inom en fastighet under icke kontrorstid kan vi utföra enklare åtgärd/reparationsarbete så som byte av huvudsäkring, stopp i toa/golvbrunn, glastäckning etc. Om situationen så kräver kan vi även kalla ut berörd entreprenör/fackman för åtgärd enligt gemensam uppgjord instruktion.

Många fastighetsägare och bostadsrättföreningar har valt att anlita bevakningsföretag för att hjälpa till vid störningar och enklare fastighetsproblem som kan uppkomma.

För ett tryggare boende…