Referenser

Våra uppdragsgivare finns både inom den offentliga- och privata sektorn. 

Några av våra uppdragsgivare:
Odd Fellows Byggnadsförening Kalix
ICA Druggstore
HSB
RRS Fastighetsbolag AB
Överkalix församling
Länstrafiken i Norrbotten
Utbildning Nord
Nederkalix församling
Övertorneň Kommun