Referenser

Våra uppdragsgivare finns både inom den offentliga- och privata sektorn. 

Några av våra uppdragsgivare:
Odd Fellows Byggnadsförening Kalix
Depona AB
Petterssons Järn AB/XL-Bygg Fresks
Vilhelmina värme och sanitet AB
Motorfirman Appelqvist AB
ICA Druggstore
Däckmetropolen AB
Vari Tryck AB
Millners EL AB

Svensk Bilprovning AB
Bil och Fritid AB
HSB Kalix
Jaktcenter i Kalix
RRS Fastighetsbolag AB
Överkalix församling
Länstrafiken i Norrbotten
Utbildning Nord
Nederkalix församling
Övertorneň Kommun