Bevakningsföretag -
en viktig faktor i vårt samhälle.

N/S Bevakning AB skall ge kunder och medarbetare trygghet i vardagen. Vi är flexibla och nyskapande när det gäller säkerhetslösningar. Med kompetenta medarbetare skapar vi effektivitet genom erfarenhet, ansvar och servicetänkande.

N/S Bevakning AB arbetar med en intensiv och koncentrerad bevakning för att uppnå ett starkt förebyggande säkerhetsarbete. Detta leder till snabba åtgärder, lägre skadekostnader, ökad service, och på sikt en tryggare miljö att vistas inom.

Engagemang, helhetssyn och affärsmässighet kombinerat med gott omdöme är betydelsefulla egenskaper i arbetet med våra kunder. Genom att utnyttja vår samlade kompetens skall våra kunder utvecklas och känna trygghet.

Företagets policy innebär att vi har högt ställda krav på vår personal vad gäller uniformsklädsel såväl den sociala kompetensen, vilka är avgörande faktorer för att uppnå ett bra resultat.

N/S Bevakning AB är ett bevakningsföretag med:

• Trygghet - alltid tillgänglig, snabbt på plats.

• Kvalité - kontinuerlig och effektiv bevakning/övervakning.

• Närhet - lönsamhet för uppdragsgivaren.

• Tillgänglighet - finns på orten.

• Flexibilitet - brett utbud, även för alternativa lösningar.

• Policy - nöjda kunder.